Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Proves específiques

Per a l'accés a qualsevol dels cicles d'ensenyament esportiu s'haurà de superar una prova específica de TIPUS PRÀCTIC sobre la modalitat triada, organitzada i controlada per les Administracions educatives, o acreditar un mèrit esportiu en què es demostren les condicions necessàries per a cursar amb aprofitament i seguretat les ensenyances corresponents.

La prova específica de tipus pràctic es troba descrita en cadascun dels Reials Decrets de cada modalitat esportiva.

Proves específiques en la Comunitat Valenciana

  • ÚLTIMA convocatòria publicada de Proves d'Accés Específiques:

Resolució de 20 de gener de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de grau mitjà i cicle superior de grau superior de Futbol i Futbol Sala, cicle inicial de grau mitjà i cicle superior de grau superior d'Esgrima i cicle inicial de grau mitjà d'Hípica, en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2016-2017.