Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Taxes

Taxes per activitats de formació esportiva

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV 7181, de 27.12.2013)

Taxes 2017

Accions Formatives - Programa de Formació Permanent

Acció Formativa Import
Altres cursos (5 hores) 16,34 €
Altres cursos (5 hores addicionals) 8,22 €
Congrés/Jornada (5 hores) 24,77 €
Congrés/Jornada (5 hores addicionals) 14,65 €
Cursos d'Entrenador - Bloc Comú
Nivell I 66,40 €
Nivell II 96,40 €
Nivell III 108,24 €

 

 • Esportistas d'Elit Comunitat Valenciana: Exempt 50%

 • Família nombrosa:

  • Categoria Especial: Exempt 100%
  • Categoria General: Exempt 50%
    
 • Família Monoparental:

  • Categoria Especial: Exempt 100%
  • Categoria General: Exempt 50%