Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

novetats

« Ves enrere

Convocades proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial

Convocades proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial

S'ha publicat en el DOGV la convocatòria de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.

És possible accedir als cursos d'entrenador esportiu (Període Transitori) sense tenir el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat, sempre que l'aspirant tinga complits els 17 anys per al cas del grau mitjà, i els 19 anys per al grau superior i se supere la prova d'accés, segons el que es disposa en l'article 31 del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Període d'inscripció: 7 a l'11 de gener - CIPFP (Complex Educatiu de Cheste).

Informació: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Servici de Ensenyaments de Règim Especial - sere@gva.es

Documents relacionats:

DOGV de 26 de desembre

Veure altres novetats