Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Titulacions acadèmiques

 • Futbol i Futbol Sala / DOGV de 16 de febrer de 2005
  Ordre de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la implantació de les ensenyances conduents a l'obtenció dels títols oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, en l'Institut d'Educació Secundària número 2, de la localitat de Cheste, en col·laboració amb la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.
 • Futbol i Futbol Sala / DOGV de 26 de febrer de 2004
  Resolució de 17 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual s'autoritza excepcionalment a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a impartir amb caràcter experimental les ensenyances esportives de nivell 1 del grau mitjà de les especialitats de Futbol i de Futbol Sala.
 • Proves de Maduresa / DOGV de 20 de desembre de 2006
  Ordre de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l'Ordre de 10 de maig de 2004, per la que es regulen les proves de maduresa per a accedir a les ensenyances esportives en la Comunitat Valenciana.

 • Proves de Maduresa / DOGV de 9 de juny de 2004
  Ordre de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'acces a les enseyances esportives en la Comunitat Valenciana.